De vanligaste efternamnen i Sverige och deras bakgrund

I Sverige är det vanligt att använda efternamn för att särskilja sig från andra personer. Det finns många olika efternamn i landet och vissa av dem är betydligt vanligare än andra. I den här artikeln tänkte jag prata om de vanligaste efternamnen i Sverige och deras bakgrund.

De vanligaste efternamnen i Sverige

Till att börja med tänkte jag lista de 10 vanligaste efternamnen i Sverige enligt SCB:s register från 2020:
  • Andersson
  • Johansson
  • Karlsson
  • Nilsson
  • Eriksson
  • Larsson
  • Olsson
  • Persson
  • Svensson
  • Gustafsson

Andersson

Det vanligaste efternamnet i Sverige är Andersson och det används av nästan 244 000 personer. Namnet härstammar från Andreas som är en gammal variant av Andreas på latin. Namnet Andersson har funnits i Sverige sedan medeltiden och det var vanligt att använda patronymikon vid den tiden. Det betyder att man gav sina barn namn efter sin far, så om fadern hette Anders så blev sonen Andersson.

Johansson

Det näst vanligaste efternamnet i Sverige är Johansson med ungefär 232 000 användare. Namnet kommer från Johannes som betyder "Gud är nådig" på hebreiska. På grund av den kristna påverkan under medeltiden blev Johannes ett vanligt namn i Sverige och eftersom patronymikon var vanligt blev Johansson ett vanligt efternamn.

Karlsson

Karlsson är det tredje vanligaste efternamnet i Sverige med nästan 174 000 användare. Namnet härstammar från Karl som är ett gammalt nordiskt namn som betyder "man". Karl var ett vanligt namn i Sverige under medeltiden och precis som med andra vanliga namn på den tiden blev det vanligt att använda Karlsson som efternamn.

Nilsson

Nilsson är det fjärde vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 171 000 användare. Namnet kommer från Nils som är en kortform av Nikolaus som betyder "folkets seger" på grekiska. Nils var vanligt i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Nilsson ett vanligt efternamn.

Eriksson

Eriksson är det femte vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 156 000 användare. Namnet härstammar från Erik som kommer från det fornnordiska namnet Eiríkr som betyder "evig härskare" eller "alltid mäktig" på fornnordiska. Erik var ett vanligt namn i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Eriksson ett vanligt efternamn.

Larsson

Larsson är det sjätte vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 131 000 användare. Namnet härstammar från Lars som är en kortform av Laurentius på latin som betyder "den kransprydda". Lars var vanligt under medeltiden och på grund av patronymikon blev Larsson ett vanligt efternamn.

Olsson

Olsson är det sjunde vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 129 000 användare. Namnet kommer från Olof som är en gammal nordisk form av namnet Olaf på fornnordiska. Olof betyder "förfader med ätt" eller "högste arvingen" på fornnordiska. Olof var ett vanligt namn i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Olsson ett vanligt efternamn.

Persson

Persson är det åttonde vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 124 000 användare. Namnet härstammar från Per som är en kortform av Peter på grekiska som betyder "sten". Peter var ett vanligt namn i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Persson ett vanligt efternamn.

Svensson

Svensson är det nionde vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 120 000 användare. Namnet härstammar från Sven som kommer från det fornnordiska namnet Sveinn. Sveinn betyder "ung man" eller "yngling" på fornnordiska. Sven var vanligt i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Svensson ett vanligt efternamn.

Gustafsson

Gustafsson är det tionde vanligaste efternamnet i Sverige med ungefär 116 000 användare. Namnet kommer från Gustav som är en gammal nordisk form av namnet Gustaf. Namnet Gustav betyder "stavgångare" på fornnordiska. Gustav var vanligt i Sverige under medeltiden och på grund av patronymikon blev Gustafsson ett vanligt efternamn.

Efternamn i Sverige idag

Idag finns det många fler efternamn i Sverige än vad som fanns under medeltiden. Det finns svenska efternamn, men det finns också många namn med utländskt ursprung. Efternamn kan antingen vara patronymikon, som beskrivits tidigare i artikeln, eller det kan vara en beskrivning av personens yrke, hemort eller andra egenskaper. Ett exempel på efternamn som härstammar från yrken är Jansson, som kommer från järnsmidet. Ett exempel på efternamn som härstammar från hemort är Österberg, som betyder "berg på östsidan" på svenska. Ett exempel på efternamn som härstammar från egenskaper är Lindgren, som betyder "gren av lindträd" på svenska. En annan anledning till att det finns så många efternamn i Sverige idag är på grund av namnbyte. Om man vill byta efternamn i Sverige måste man ansöka om det hos Skatteverket. Anledningarna till att man vill byta efternamn kan vara många, till exempel att man gifter sig eller att man vill byta tillbaka till ett efternamn man tidigare haft.

Slutsats

Efternamn har en stor betydelse i Sverige eftersom det används för att särskilja en person från en annan. De vanligaste efternamnen i Sverige har oftast sin bakgrund i patronymikon och namn som härstammar från olika egenskaper. Det finns också många efternamn som härstammar från yrken och hemorter. Idag finns det många fler efternamn i Sverige än vad som fanns under medeltiden och det beror på namnbyte och inflyttning från andra delar av världen. Det är intressant att se hur namnen har utvecklats genom åren och vilken betydelse de har haft för människors identitet.