Hur man använder skatteuppgifter för att släktspåra

Censusregistren

Har du någonsin velat följa dina förfäders fotspår och lära dig mer om din släkt? En av de mest användbara källorna för släktforskning är skatteuppgifter. Att använda skatteuppgifter för att spåra din släkt kan ge dig många insikter om dina förfäder och kan hjälpa dig att hitta försvunna länkar i din släktträd.

Vad är skatteuppgifter?

Skatteuppgifter är dokument som innehåller information om de skatter som betalats av en person eller en organisation. Under historiska tider var skatten en viktig källa till finansiering för regeringar och varje individ eller organisation var skyldig att betala skatt baserat på deras inkomst eller annan form av beskattning. Dessa uppgifter innehåller ofta namn, adress, yrke och inkomst.

Hur kan skatteuppgifter användas för släktforskning?

Skatteuppgifter kan användas för att hitta information om din släkt som kan vara svår att hitta från andra källor. Till exempel kan du använda skatteuppgifter för att hitta information om din förfäders inkomst eller yrke, vilket kan ge dig en bättre förståelse för hur de levde och arbetade.

Du kan också använda skatteuppgifter för att leta efter anmärkningar om din förfäders egendom. Under historiska tider var egendomsskatter vanliga och om din förfader ägde någon egendom kan det finnas uppgifter om det i skattedokumenten. Dessa uppgifter kan hjälpa dig att följa stigar av din förfäders resor och se hur deras liv förändrades över tiden.

Släktforskning med hjälp av skatteuppgifter

För att använda skatteuppgifter för släktforskning måste du först hitta dem. De kan finnas på många platser, inklusive i offentliga arkiv eller online som en del av en databas för släktforskning. När du har hittat relevant information kan du sedan börja sammanställa data för att bygga en bild av din familjs historia.

En av de mest användbara strategierna för att använda skatteuppgifter är att söka efter information om enskilda förfäder och sedan använda den informationen som en plattform för vidare forskning. Om du till exempel hittar en skattelängd där en förfader är listad, notera då deras yrke och inkomst och använd denna information för att söka begärda uppgifter om yrket och inkoms för att få en djupare förståelse av hur de levde.

Du kan också titta på grupper av skattedokument och använda dem för att bygga en bild av en hel by eller stad. Ta ut ön och jämföra olika skattedokument kan hjälpa till att identifiera familjeband eller till och med hjälpa dig att spåra migrationsmönster och andra förändringar i samhället.

Slutsats

Skatteuppgifter är en ovärderlig källa för att lära sig om ens släkt. Genom att använda skatteuppgifter kan du hitta information om din förfäders yrken, inkomst och egendom som kan hjälpa dig att förstå hur de levde och arbetade. Genom att undersöka skattedokument kan du också hitta mönster i samhällen och identifiera potentiella okända förfäder. Valet av sammanställning av data i skatteuppgifterna är upp till dig, men det är en viktig del av att förstå din släkts historia.