Hur man hittar tidigare okända släktingar

Att hitta okända släktingar kan vara en spännande och fascinerande upplevelse. Det kan också innebära en resa genom historien och hjälpa oss att förstå vår egen familjs ursprung. Här är några tips för hur man kan hitta tidigare okända släktingar.

1. Börja med närmaste släktingar
Det första steget i att hitta okända släktingar är att prata med de närmaste släktingarna som du har kontakt med. De kan ge dig värdefulla ledtrådar och information om andra släktingar som du kanske inte visste om. Fråga om släktträd, gamla foton eller andra dokument som kan hjälpa till att spåra upp okända släktingar.

2. Gör en släktträd
Att skapa en släktträd kan vara ett användbart verktyg för att hitta okända släktingar. Det finns många onlinetjänster som du kan använda för att skapa ett släktträd. Du kan också använda dig av gamla fotografier och andra dokument som du samlat in från familjen för att fylla i din släktträd.

3. Använd online resurser
Det finns många online resurser som kan hjälpa dig att hitta okända släktingar. En av de mest populära är Ancestry, som är en betaltjänst som ger dig tillgång till miljontals dokument som kan hjälpa dig att spåra upp okända släktingar.

4. Besök bibliotek och arkiv
Bibliotek och arkiv kan vara användbara platser att besöka när du försöker att hitta okända släktingar. Du kan söka efter väsentliga dokument som födelse-, vigsel- och dödsattester eller andra offentliga dokument som kan hjälpa till att identifiera okända släktingar.

5. Delta i DNA-tester
Att delta i DNA-tester kan ge dig värdefull information om dina generala rötter. Det finns många olika tjänster som erbjuder DNA-tester, och de kan ge dig bevis på din etnicitet och hjälpa dig att hitta okända släktingar som du kanske inte vet om.

6. Sök efter rötter i kyrkböcker
Kyrkböcker är en viktig källa till information om födelse, död och äktenskap i äldre tider. Det kan också ge dig värdefull information om din släkt och dess ursprung.

7. Använd sociala medier
Sociala medier kan vara användbara verktyg för att hitta okända släktingar. Du kan söka efter dina okända släktingar genom att använda rätt hashtags eller genom att kontakta andra släktingar som kanske vet mer.

8. Använd forum
Det finns många online forum som är specifikt inriktade på släktforskning. Dessa forum kan vara användbara när du försöker att hitta okända släktingar eftersom de är fyllda med människor som är intresserade av släktforskning och kan ha information som kan vara till hjälp.

9. Använd tidningar och arkiv
Gamla tidningar och arkiv kan vara användbara för att hitta okända släktingar. Du kan söka efter dödsannonser eller andra artiklar som kan innehålla information om din släkt.

10. Använd Google
Sök på Google efter namn på dina okända släktingar. Det kan ge dig information som kan hjälpa dig att spåra upp dem. Detta är särskilt användbart om du söker efter personer som inte längre är i livet och vars namn inte längre finns på telefonkataloger eller andra offentliga register.

Sammanfattningsvis finns det många sätt att hitta okända släktingar. Genom att använda online resurser, gå till bibliotek, arkaiv och kyrkböcker, delta i DNA-tester, använda sociala medier och använda Google kan du hitta dina tidigare okända släktingar. Vad du än gör, fortsätt att utforska din familjs historia och upptäck allt du kan om dina generella rötter!