Hur man ska samla in information från dina äldsta släktingar

Censusregistren

Att utforska ens familjehistoria kan vara en enormt intressant och givande upplevelse. Genom att samla in information om våra äldre släktingar kan vi göra våra familjträd mer omfattande och intressanta. Men att intervjua äldre släktingar kan också vara en utmaning - det kan vara känsligt eller svårt att fråga om saker som de kanske inte vill prata om.

Förbered för intervjun

Innan du sitter ner för att intervjua en äldre släkting, är det viktigt att förbereda dig så att du kan få ut så mycket information som möjligt. Se till att du har all nödvändig utrustning - en dator eller en anteckningsbok och penna kan vara till hjälp. Du kan också vilja ha en inspelningsenhet eller ett bandspelare, men tänk på att inte alla är bekväma med att prata inför en inspelningsenhet.

Sätt dig in i din släkts historia och ta reda på så mycket som möjligt på förhand. Detta kan hjälpa dig att ställa bättre frågor och vara mer inriktad under intervjun. Var också förberedd på att intervjua flera personer och ställa samma frågor till var och en av dem - det kan hjälpa dig att undvika luckor i din forskning senare.

Ställ rätt frågor

Under själva intervjun, ställ öppna frågor istället för slutna, ja / nej-frågor. Detta hjälper dig att få mer information från dina släktingar och kan leda till att de delar ännu mer information. Fråga till exempel "Kan du berätta om dina föräldrars liv?" istället för "Var dina föräldrar lantbrukare?"

Försök att få dina släktingar att tala om sina minnen. Fråga om deras barndom och skoltid, om deras arbete och om de känner till någon i släkten som har spelat en stor roll i historien. Ställ specifika frågor - till exempel, "Vet du var din farfarsfar föddes?" - för att försöka fylla i luckor i din forskning. Var också noga med att fråga om betydelsen av namn i din familj - du kan få information om traditioner och värderingar som har passerat ner genom generationerna.

Tänk på att vissa frågor kan vara känsliga för dina släktingar. Frågor om förlust av nära och kära eller trauman kan vara svåra att prata om och kan orsaka obehag för dem. Var lyhörd för tecken på obehag och tänk på att de inte behöver svara på någon fråga de inte är bekväma med.

Dokumentera och organisera informationen du samlar in

Efter att du har intervjuat dina släktingar, är det dags att organisera all den information du har samlat in. Se till att dokumentera allt du har lärt dig noga - anteckningar, band eller digitala inspelningar kan vara till hjälp. Försök också att använda källor som du kan lita på - be om dokument, foton och andra material som bekräftar vad du har lärt dig.

Du kan organisera din forskning på olika sätt - enklast är att använda en dator eller anteckningsbok för att skriva upp informationen. Du kan också använda genealogiska program eller webbplatser som hjälper dig att organisera all din forskning på ett ställe.

Var också noga med att notera källan för varje bit av information som du samlar in. Skriv ner när och var du fick det, så att du kan gå tillbaka och verifiera det senare om det behövs.

Avslutningsvis

Att samla in information från dina äldre släktingar kan vara en fantastisk upplevelse som ger dig så mycket mer information än du någonsin kunde ha fått från en bok eller internet. Men det är viktigt att gå in i en intervju förberedd och känslomässigt försiktig.

Försök att ställa öppna frågor och få dina släktingar att tala om sina minnen och erfarenheter. Var också noga med att dokumentera all information som du samlar in och organisera den på ett sätt som fungerar bäst för dig. Genom att göra allt detta kan du skapa ett omfattande och intressant familjeträd som kan ge dig och framtida generationer en inblick i din familjs historia och traditioner.

Kom ihåg att vara tacksam och visa din uppskattning för den information de delar med dig - detta kan hjälpa till att bygga och bevara relationerna inom din familj.