Kungliga biblioteket - en skattkammare för släktforskare

Kungliga biblioteket - en skattkammare för släktforskare

Introduktion

Kungliga biblioteket, som också kallas för KB, är Sveriges nationalbibliotek. Det är ett av de äldsta och mest prestigefyllda biblioteken i världen och det har en lång och fascinerande historia. KB har också en viktig roll för släktforskare som söker information om sina förfäder. I detta artikel kommer vi att utforska KB:s historia, samlingar och tjänster för släktforskare.

KB:s historia

Kungliga biblioteket grundades år 1661 av drottning Kristina. Det var då beläget i Stockholms slott och det hade en samling av omkring 5 000 böcker. Under 1700-talet växte samlingen betydligt tack vare kungliga donatorer och inköp av samlingar från avlidna akademiker och intellektuella. År 1877 flyttade KB till sina nuvarande lokaler på Humlegårdsgatan i Stockholm. Idag har KB en samling på över 18 miljoner föremål, inklusive böcker, tidskrifter, manuskript, kartor och fotografier.

KB:s samlingar

KB:s samlingar är mycket imponerande och innehåller material från både Sverige och andra delar av världen. Bland KB:s mest värdefulla skatter finner man förstautgåvorna av många av August Strindbergs verk, handskrifter av Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren, och en kopia av Johannes Gutenbergs bibel från 1455. KB har också en stor samling av kartor, inklusive en av världens största samlingar av kartor över Sverige och Norden.

KB:s samlingar är tillgängliga för allmänheten och det finns möjlighet att besöka biblioteket och använda materialet på plats. Det finns också möjlighet att beställa material för fjärrlån.

KB:s tjänster för släktforskare

För släktforskare är KB en viktig resurs för att hitta information om sina förfäder. KB har en stor samling av kyrkböcker från hela Sverige, vilket gör det möjligt att hitta information om födelse, dop, vigsel och död för personer som levde under flera århundraden. Det finns också möjlighet att hitta information om soldater, sjömän och andra yrkesgrupper. KB har också en samling av fotografier som kan vara till hjälp för släktforskare som söker information om sina förfäder.

Förutom kyrkböcker och fotografier, så har KB också andra material som kan vara av intresse för släktforskare, som till exempel arkivhandlingar och manuskript. Det finns också bibliotekarier och forskare som kan hjälpa till med att hitta information om specifika personer eller ämnen.

Slutsats

Kungliga biblioteket är en skattkammare för släktforskare. Med sina omfattande samlingar av kyrkböcker, fotografier och andra material, är KB en ovärderlig resurs för att hitta information om våra förfäder. Tack vare KB:s historia och samlingar finns det möjlighet att lära sig mer om Sverige och dess kultur genom århundradena. Vi uppmanar alla släktforskare att besöka KB och utforska dess rikhaltiga samlingar.