Sveriges dödbok - en hjälp i sökandet efter förfäder

Sveriges dödbok - En hjälp i sökandet efter förfäder Att forska i sin släkt är en spännande och fascinerande uppgift. Genom att undersöka sina förfäder kan man lära sig mycket om sin egen bakgrund och historia. Men det kan också vara en utmaning att hitta all information man behöver för att få en komplett bild av sin släkt. En hjälp i sökandet efter förfäder är Sveriges dödbok.

Vad är Sveriges dödbok?

Sveriges dödbok är en databas som innehåller information om personer som har avlidit i Sverige från år 1901 och framåt. Databasen uppdateras regelbundet och innehåller för närvarande mer än sex miljoner avlidna personer.

Hur fungerar Sveriges dödbok?

Sveriges dödbok är en sökbar databas som är tillgänglig online. För att söka i databasen behöver man veta namnet på den avlidna personen, samt när och var personen avled. När man söker i Sveriges dödbok får man information om den avlidna personen, såsom namn, födelsedatum och dödsdatum, samt platsen där personen avled. Man kan också få information om var personen är begravd och eventuellt även information om make/maka och barn.

Varför är Sveriges dödbok användbar för släktforskning?

Sveriges dödbok är en viktig resurs för släktforskare eftersom den ger information om personer som har avlidit i Sverige. Genom att söka i Sveriges dödbok kan man hitta information om sina förfäder och därmed lära sig mer om sin släkts historia. Sveriges dödbok är också användbar för att hitta bekräftelse på information man redan har om en avliden släkting. Om man till exempel har hittat en gravsten eller ett dödsbevis för en avliden släkting, kan man söka i Sveriges dödbok för att få mer information om personen.

Tips för att använda Sveriges dödbok

När man använder Sveriges dödbok för släktforskning är det viktigt att vara noggrann och ha tålamod. Här är några tips för att använda Sveriges dödbok på bästa sätt:
  • Försök att få så mycket information som möjligt om den avlidna personen innan du söker i Sveriges dödbok. Till exempel kan det vara användbart att veta personens födelsedatum, födelseort och andra detaljer om personens liv.
  • Var beredd på att inte hitta all information du söker i Sveriges dödbok. Databasen innehåller endast information om personer som har avlidit från 1901 och framåt, så om du söker efter information om en avliden släkting som dog tidigare måste du leta på andra ställen.
  • Var beredd på att hitta stavfel och andra felaktigheter i databasen. Databasen är omfattande men det finns alltid en risk för att informationen innehåller fel.
  • Var kreativ när du söker efter information i databasen. Prova olika stavningar av namnet på den avlidna personen och testa olika tidsperioder och platser där personen kan ha avlidit.
  • Var tålmodig när du söker i databasen. Det kan ta tid att hitta den information du söker och det kan behövas flera sökningar innan du hittar all nödvändig information.
  • Komplettera informationen du hittar i Sveriges dödbok med andra källor som till exempel kyrkböcker, gravstenar och andra dokument. Databasen ger en bra grund men för att få en komplett bild av din släkts historia behöver du troligtvis använda flera olika källor.

Slutsats

Sveriges dödbok är en ovärderlig resurs för släktforskare som vill lära sig mer om sina förfäder. Genom att använda Sveriges dödbok kan man hitta information om personer som har avlidit i Sverige från 1901 och framåt. Informationen som finns i Sveriges dödbok kan hjälpa släktforskare att få en mer komplett bild av sin släkts historia och därmed bättre förstå sin egen bakgrund. Det är viktigt att vara noggrann och noggrant när man använder Sveriges dödbok för att få de mest exakta och korrekta resultaten. Lycka till med din släktforskning!