Var man kan hitta Censusregistrets originaldokument och hur man transkriberar dem

Censusregistren

Om du är intresserad av släktforskning har du förmodligen stött på begreppet "censusregister" under dina sökningar. Censusregister är en utmärkt källa för släktforskare eftersom de ger en översikt över befolkningen i ett visst område vid en viss tidpunkt. Men var hittar man originaldokumenten för dessa register och hur transkriberar man dem?

Var man kan hitta censusregistrets originaldokument

Originaldokumenten för censusregister finns vanligtvis inte tillgängliga för allmänheten, men det betyder inte att de är omöjliga att hitta. De flesta censusregister har bevarats av myndigheterna och förvaras på arkiv och bibliotek runt om i världen. Här är några ställen där du kan hitta censusregistrets originaldokument:

  • Nationalarkiv: Många länder har ett nationalarkiv där censusregistren förvaras. Till exempel är det nationella arkivet i Sverige det bästa stället att leta efter svenska censusregister.
  • Bibliotek: Många bibliotek runt om i världen har mikrofilmer av censusregister. Genom att söka på bibliotekskataloger kan du hitta mikrofilmer för det område du är intresserad av.
  • Online databaser: Många censusregister har digitaliserats och finns tillgängliga online. En del av dessa är gratis medan andra kräver en prenumeration eller betalning för att få tillgång.
  • Genealogiska samlingar: Många genealogiska samlingar runt om i världen har censusregister som en del av sina samlingar. Tidningar, historiska sällskap och andra organisationer kan också vara bra källor för censusregister.

Innan du börjar leta efter originaldokumenten för censusregister är det dock viktigt att ha grundlig information om det område och den tidsperiod du söker efter. Detta kan hjälpa dig att hitta rätt register och källor för att söka efter dem.

Hur man transkriberar censusregister

När du väl har hittat originaldokumenten för censusregistret är nästa steg att transkribera eller översätta informationen som finns i dem. Transkribering innebär att du skriver av texten från originaldokumentet för att skapa en digital version av registret. Här är några tips för att hjälpa dig att transkribera censusregister:

1. Var noga med att läsa igenom hela dokumentet

Innan du börjar transkribera är det viktigt att du läser igenom hela dokumentet för att få en bättre förståelse för vad det handlar om. Detta kan hjälpa dig att identifiera dold information som inte är uppenbar vid första anblicken.

2. Använd en tydlig typsnitt och storlek

När du transkriberar originaldokumentet bör du använda en tydlig typsnitt och storlek för att säkerställa att informationen är läsbar och för att underlätta arbetet med att transkribera det.

3. Var noga med stavningen

Stavningen i censusregister kan variera mycket, särskilt när det gäller namn och platser. Var noga med att kopiera stavningen exakt från originaldokumentet när du transkriberar för att undvika misstag eller felaktig information.

4. Använd kodning för att indikera oklarheter

När du stöter på information i registret som inte är helt tydligt eller som du är osäker på, är det bra att använda kodning eller symboler för att indikera detta. Du kan använda en frågetecken-symbol (?) för att visa osäkerhet eller ett annat tecken för att visa att informationen är tvetydig.

5. Försök att behålla originalstrukturen

När du transkriberar registret bör du försöka behålla originalstrukturen, till exempel hur namnen är anordnade på sidan. Detta kan hjälpa andra forskare att hitta information i dokumentet på ett enklare sätt.

Sammanfattning

Censusregister är en viktig källa för släktforskare och det är möjligt att få tillgång till originaldokumenten för dessa register. Genom att använda rätt källor kan du hitta originaldokumenten för de register som du är intresserad av och sedan transkribera informationen för att skapa en digital version. Genom att följa dessa tips kan du transkribera censusregister på ett effektivt sätt och få en djupare förståelse för dina förfäders liv och historia.