Efternamn AakibAtt veta mer om Aakib efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aakib ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aakib.

Aakib efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aakib, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aakib är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aakib

Visa karta över efternamnet Aakib

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aakib i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aakib, så att vi kan få exakt information om alla Aakib som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aakib efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aakib efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aakib är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aakib i världen

 1. Indien Indien (1402)
 2. Indonesien Indonesien (10)
 3. Malaysia Malaysia (3)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aakib runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aakib efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aakib är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aakib är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Aakib genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aakib kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aakib ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Aakib eller något av de liknande efternamnen till Aakib kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Aakib har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Aakib, men med en gemensam rot.

 1. Akiba
 2. Akif
 3. Azib
 4. Agsib
 5. Aakef
 6. Akab
 7. Achab
 8. Acob
 9. Agapie
 10. Akba
 11. Akkabi
 12. Akpo
 13. Asapia
 14. Asif
 15. Aspi
 16. Aspia
 17. Agafia
 18. Aquiba
 19. Azeb
 20. Azibi
 21. Ajab
 22. Akobi
 23. Akpa
 24. Akavi
 25. Azab
 26. Awaseb
 27. Ajeeb
 28. Ageeb
 29. Agip
 30. Azif
 31. Acibo
 32. Akobe
 33. Agavi
 34. Aqb
 35. Azfi
 36. Agabi
 37. Akoub
 38. Agoub
 39. Aasaf
 40. Assab