Efternamn AazanAtt veta mer om Aazan efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aazan ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aazan.

Aazan efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aazan, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aazan är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aazan

Visa karta över efternamnet Aazan

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aazan i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aazan, så att vi kan få exakt information om alla Aazan som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aazan efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aazan efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aazan är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aazan i världen

 1. Libanon Libanon (131)
 2. Pakistan Pakistan (6)
 3. Kanada Kanada (1)
 4. Indien Indien (1)
 5. Thailand Thailand (1)
 6. Jemen Jemen (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aazan runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aazan efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aazan är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aazan är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Aazan genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aazan kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aazan ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Aazan eller något av de liknande efternamnen till Aazan kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Aazan har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Aazan, men med en gemensam rot.

 1. Azan
 2. Azzan
 3. Aasen
 4. Acan
 5. Acayan
 6. Achan
 7. Agan
 8. Ahagan
 9. Ahcan
 10. Ahsan
 11. Aizen
 12. Ajjan
 13. Asan
 14. Asian
 15. Ausan
 16. Auzon
 17. Azam
 18. Azcan
 19. Azon
 20. Azzam
 21. Azzano
 22. Assan
 23. Aizane
 24. Azani
 25. Aukan
 26. Akan
 27. Akkan
 28. Akcan
 29. Ahasan
 30. Aşan
 31. Azhan
 32. Azana
 33. Azjan
 34. Azin
 35. Akayan
 36. Aksan
 37. Asyan
 38. Akhan
 39. A-kan
 40. Aizon