Efternamn AbarqiAtt veta mer om Abarqi efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abarqi ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abarqi.

Abarqi efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abarqi, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abarqi är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abarqi

Visa karta över efternamnet Abarqi

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abarqi i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abarqi, så att vi kan få exakt information om alla Abarqi som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abarqi efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abarqi efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abarqi är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abarqi i världen

 1. Iran Iran (3021)
 2. Belgien Belgien (1)
 3. Nederländerna Nederländerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abarqi runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abarqi efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abarqi är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abarqi är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abarqi. Detta beror på att efternamnet Abarqi ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abarqi när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abarqi.

Att avgöra om efternamnet Abarqi eller något av de liknande efternamnen till Abarqi kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abarqi har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abarqi, men med en gemensam rot.

 1. Abarca
 2. Abarchi
 3. Abarza
 4. Abarka
 5. Afargi
 6. Abarcas
 7. Abarkan
 8. Abarques
 9. Abarquez
 10. Aberg
 11. Abers
 12. Abras
 13. Abris
 14. Aparici
 15. Aparisi
 16. Avarca
 17. Abarzua
 18. Abaragh
 19. Aparis
 20. Aparco
 21. Abric
 22. Aberski
 23. Abbarchi
 24. Abergo
 25. Abrazzi
 26. Abarcan
 27. Apark
 28. Aaberg
 29. Abargues
 30. Abarguez
 31. Abarkach
 32. Abarkane
 33. Abarquero
 34. Abarzuza
 35. Abbruzzi
 36. Aberegg
 37. Abergel
 38. Aberkan
 39. Aberson
 40. Abrajan