Efternamn Abbatini



Att veta mer om Abbatini efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abbatini ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abbatini.

Abbatini efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abbatini, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abbatini är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abbatini

Visa karta över efternamnet Abbatini

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abbatini i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abbatini, så att vi kan få exakt information om alla Abbatini som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abbatini efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abbatini efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abbatini är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abbatini i världen

 1. Italien Italien (217)
 2. Indien Indien (96)
 3. Grekland Grekland (1)
 4. Förenta staterna Förenta staterna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abbatini runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abbatini efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abbatini är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abbatini är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abbatini genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abbatini. Detta beror på att efternamnet Abbatini ofta har genomgått mutationer.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abbatini kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abbatini ha uppstått, som vi kan se.

 1. Abatini
 2. Abetini
 3. Abadin
 4. Abutin
 5. Abbedin
 6. Abedini
 7. Abtin
 8. Apatino
 9. Abaden
 10. Abadiano
 11. Abdin
 12. Abdouni
 13. Abedin
 14. Abidin
 15. Abidine
 16. Avadani
 17. Abitan
 18. Abittan
 19. Abadonio
 20. Abtan
 21. Apatang
 22. Abdan
 23. Abdane
 24. Abdine
 25. Abaitanci
 26. Abadinas
 27. Abutan
 28. Abadam
 29. Abdeen
 30. Abden
 31. Abdena
 32. Abdenbi
 33. Abdinga
 34. Abdon
 35. Abdoun
 36. Abdoune
 37. Abiodun
 38. Afton
 39. Apton
 40. Avadanei