Efternamn AbdalasmeeaAtt veta mer om Abdalasmeea efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abdalasmeea ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abdalasmeea.

Abdalasmeea efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abdalasmeea, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abdalasmeea är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abdalasmeea

Visa karta över efternamnet Abdalasmeea

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abdalasmeea i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abdalasmeea, så att vi kan få exakt information om alla Abdalasmeea som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abdalasmeea efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abdalasmeea efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abdalasmeea är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abdalasmeea i världen

 1. Afghanistan Afghanistan (8025)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abdalasmeea runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abdalasmeea efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abdalasmeea är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abdalasmeea är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abdalasmeea genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abdalasmeea. Detta beror på att efternamnet Abdalasmeea ofta har genomgått mutationer.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abdalasmeea har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abdalasmeea som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abdalasmeea kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abdalasmeea ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abdalasmeea eller något av de liknande efternamnen till Abdalasmeea kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abdalasmeea har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abdalasmeea, men med en gemensam rot.

 1. Abdalahbeeb
 2. Abdalahe
 3. Abdalahmad
 4. Abdelazeem
 5. Abdulaeva
 6. Abdulazeez
 7. Abdala
 8. Abdalahi
 9. Abdalla
 10. Abdelkamel
 11. Abdelsayed
 12. Abdul-azeez
 13. Abdul-hameed
 14. Abdulkareem
 15. Abdullayeva
 16. Abdulraheem
 17. Abdyldaeva
 18. Abdul-rasheed
 19. Abdalah
 20. Abdullaeva
 21. Abdelhassen
 22. Abdulloeva
 23. Abdelatef
 24. Abdulsayed
 25. Abdalmalak
 26. Abdelhamed
 27. Abdelasis
 28. Abdelazize
 29. Abdel sada
 30. Abdul azeez
 31. Abdul rasheed
 32. Abdul hameed
 33. Abdelbasset
 34. Abdulmateen
 35. Abdalkarem
 36. Abdalaah
 37. Abdalat
 38. Abdulaev
 39. Abduloeva
 40. Abdelhamza