Efternamn AbeideAtt veta mer om Abeide efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeide ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeide.

Abeide efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeide, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeide är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeide

Visa karta över efternamnet Abeide

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeide i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeide, så att vi kan få exakt information om alla Abeide som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeide efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeide efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeide är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeide i världen

 1. Mauretanien Mauretanien (430)
 2. Benin Benin (58)
 3. Nigeria Nigeria (5)
 4. Brasilien Brasilien (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeide runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeide efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeide är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeide är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abeide genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abeide när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abeide.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abeide kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abeide ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abeide eller något av de liknande efternamnen till Abeide kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abeide har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abeide, men med en gemensam rot.

 1. Abeid
 2. Abeidi
 3. Abide
 4. Abeidy
 5. Abuide
 6. Abade
 7. Abaid
 8. Abaida
 9. Abed
 10. Abedi
 11. Abeita
 12. Abete
 13. Abid
 14. Abida
 15. Abidi
 16. Abhid
 17. Abeidou
 18. Abeed
 19. Abde
 20. Abeit
 21. Abuid
 22. Abbade
 23. Abdie
 24. Aabid
 25. Aabida
 26. Aabidi
 27. Abad
 28. Abada
 29. Abadi
 30. Abadie
 31. Abady
 32. Abaito
 33. Abate
 34. Abbad
 35. Abbadi
 36. Abbadie
 37. Abbate
 38. Abbiate
 39. Abbitt
 40. Abd