Efternamn AbelmaAtt veta mer om Abelma efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abelma ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abelma.

Abelma efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abelma, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abelma är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abelma

Visa karta över efternamnet Abelma

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abelma i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abelma, så att vi kan få exakt information om alla Abelma som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abelma efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abelma efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abelma är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abelma i världen

 1. Demokratiska republiken Kongo Demokratiska republiken Kongo (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abelma runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abelma efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abelma är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abelma är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abelma genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abelma. Detta beror på att efternamnet Abelma ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abelma när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abelma.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abelma har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abelma som har en annan ursprung och betydelse.

 1. Abelman
 2. Abelan
 3. Abelin
 4. Abellam
 5. Abellan
 6. Abeln
 7. Abelon
 8. Abelyn
 9. Abelina
 10. Abelyan
 11. Abelen
 12. Abalon
 13. Abelenda
 14. Abeline
 15. Abeling
 16. Abelino
 17. Abellana
 18. Abellon
 19. Abilon
 20. Ablan
 21. Ableman
 22. Ablin
 23. Abolina
 24. Apelian
 25. Appelman
 26. Aubelin
 27. Avelin
 28. Avellan
 29. Avelina
 30. Ablana
 31. Apalmo
 32. Abalem
 33. Abellanas
 34. Abellanet
 35. Abillon
 36. Ablain
 37. Ablanc
 38. Abland
 39. Ablang
 40. Abling