Efternamn BaalmanAtt veta mer om Baalman efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Baalman ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Baalman.

Baalman efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Baalman, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Baalman är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Baalman

Visa karta över efternamnet Baalman

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Baalman i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Baalman, så att vi kan få exakt information om alla Baalman som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Baalman efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Baalman efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Baalman är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Baalman i världen

 1. Förenta staterna Förenta staterna (479)
 2. Nederländerna Nederländerna (186)
 3. Australien Australien (8)
 4. Tyskland Tyskland (1)
 5. Frankrike Frankrike (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Baalman runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Baalman efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Baalman är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Baalman är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Baalman genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Baalman. Detta beror på att efternamnet Baalman ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Baalman när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Baalman.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Baalman har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Baalman som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Baalman kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Baalman ha uppstått, som vi kan se.

 1. Bahlman
 2. Ballman
 3. Balman
 4. Baelmans
 5. Bahlmann
 6. Ballmann
 7. Balmain
 8. Balmon
 9. Beelman
 10. Behlman
 11. Beilman
 12. Bellman
 13. Belman
 14. Bielman
 15. Billman
 16. Bilman
 17. Boelman
 18. Bohlman
 19. Bollman
 20. Bolman
 21. Boulman
 22. Buhlman
 23. Bullman
 24. Bulman
 25. Balaman
 26. Balmana
 27. Ballaman
 28. Balmann
 29. Balanean
 30. Balemann
 31. Balmanno
 32. Balmanya
 33. Balmont
 34. Behlmann
 35. Belaman
 36. Belleman
 37. Bellmann
 38. Bellmon
 39. Belmans
 40. Bielmann