Efternamn AakhusAtt veta mer om Aakhus efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aakhus ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aakhus.

Aakhus efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aakhus, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aakhus är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aakhus

Visa karta över efternamnet Aakhus

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aakhus i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aakhus, så att vi kan få exakt information om alla Aakhus som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aakhus efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aakhus efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aakhus är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aakhus i världen

 1. Förenta staterna Förenta staterna (207)
 2. Norge Norge (38)
 3. Malaysia Malaysia (4)
 4. Skottland Skottland (2)
 5. Australien Australien (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aakhus runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aakhus efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aakhus är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aakhus är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Aakhus genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Aakhus när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Aakhus.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aakhus kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aakhus ha uppstått, som vi kan se.

 1. Akkus
 2. Akus
 3. Akkous
 4. Aakouk
 5. Aazouz
 6. Accius
 7. Achas
 8. Aches
 9. Achs
 10. Ackiss
 11. Agius
 12. Agus
 13. Akes
 14. Akyuz
 15. Assous
 16. Aukes
 17. Akos
 18. Askis
 19. Aksas
 20. Acceus
 21. Aikuj
 22. Aashiq
 23. Akkas
 24. Akis
 25. Assius
 26. Asius
 27. Azzous
 28. Ahsous
 29. Aachiq
 30. Asus
 31. Accus
 32. Aggus
 33. Akess
 34. Aaziz
 35. Aazouzi
 36. Aazzouz
 37. Aces
 38. Achak
 39. Achez
 40. Achig