Efternamn AakoukAtt veta mer om Aakouk efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aakouk ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aakouk.

Aakouk efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aakouk, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aakouk är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aakouk

Visa karta över efternamnet Aakouk

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aakouk i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aakouk, så att vi kan få exakt information om alla Aakouk som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aakouk efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aakouk efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aakouk är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aakouk i världen

 1. Nederländerna Nederländerna (27)
 2. Belgien Belgien (8)
 3. England England (1)
 4. Irak Irak (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aakouk runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aakouk efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aakouk är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aakouk är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Aakouk när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Aakouk.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aakouk kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aakouk ha uppstått, som vi kan se.

 1. Aakhus
 2. Aazouz
 3. Akkous
 4. Aazouzi
 5. Aazzouz
 6. Achoux
 7. Acock
 8. Akouch
 9. Aksak
 10. Akyuz
 11. Ashok
 12. Assouik
 13. Assous
 14. Aycock
 15. Azouz
 16. Azzouz
 17. Ajok
 18. Akos
 19. Azzoug
 20. Agok
 21. Akkoç
 22. Aikuj
 23. Ayusuk
 24. Akjouj
 25. Akkus
 26. Akoko
 27. Azzous
 28. Aziouz
 29. Ahsous
 30. Akoakou
 31. Assouak
 32. Akus
 33. Azouak
 34. Azuk
 35. Akik
 36. Azkak
 37. Aucock
 38. Awcock
 39. Aaziz
 40. Aazzouzi