Efternamn AbaditoAtt veta mer om Abadito efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abadito ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abadito.

Abadito efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abadito, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abadito är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abadito

Visa karta över efternamnet Abadito

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abadito i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abadito, så att vi kan få exakt information om alla Abadito som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abadito efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abadito efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abadito är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abadito i världen

 1. Spanien Spanien (17)
 2. Argentina Argentina (4)
 3. Portugal Portugal (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abadito runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abadito efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abadito är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abadito är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abadito när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abadito.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abadito kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abadito ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abadito eller något av de liknande efternamnen till Abadito kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abadito har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abadito, men med en gemensam rot.

 1. Abidat
 2. Abdatt
 3. Abaadoud
 4. Abidade
 5. Affatato
 6. Aveduti
 7. Abeidatt
 8. Abitud
 9. Abatedaga
 10. Aupetit
 11. Avidad
 12. Avveduti
 13. Abu hadid
 14. Avitud
 15. Affatati
 16. Abdeddaim
 17. Aboudaoud
 18. Affaitati
 19. Apted