Efternamn çiAtt veta mer om çi efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet çi ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet çi.

çi efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller çi, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet çi är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet çi

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest çi i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet çi, så att vi kan få exakt information om alla çi som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån çi efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med çi efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om çi är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest çi i världen

  1. Rumänien (1)
  2. Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest çi runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med çi efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där çi är det vanligaste efternamnet och i vilka länder çi är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Efternamn çi