Efternamn AberliAtt veta mer om Aberli efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aberli ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aberli.

Aberli efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aberli, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aberli är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aberli

Visa karta över efternamnet Aberli

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aberli i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aberli, så att vi kan få exakt information om alla Aberli som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aberli efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aberli efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aberli är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aberli i världen

 1. Förenta staterna Förenta staterna (41)
 2. Schweiz Schweiz (19)
 3. Ryssland Ryssland (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aberli runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aberli efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aberli är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aberli är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Aberli genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Aberli när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Aberli.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aberli kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aberli ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Aberli eller något av de liknande efternamnen till Aberli kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Aberli har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Aberli, men med en gemensam rot.

 1. Aberle
 2. Abarle
 3. Aberola
 4. Aberlich
 5. Abrell
 6. Abril
 7. Abrill
 8. Abrol
 9. Aprili
 10. Averell
 11. Averill
 12. Averoldi
 13. Abrile
 14. Abberley
 15. Averall
 16. Abraila
 17. Abralde
 18. Abrial
 19. Abriel
 20. Abriola
 21. Apperley
 22. April
 23. Aprile
 24. Aprill
 25. Apuril
 26. Aubarell
 27. Auferil
 28. Aupperle
 29. Auvril
 30. Avril
 31. Avrile
 32. Avrill
 33. Abriol
 34. Abarullo
 35. Abrales
 36. Aubril
 37. Abrahall
 38. Abraldes
 39. Abraldez
 40. Aprelev