Efternamn AbekenAtt veta mer om Abeken efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeken ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeken.

Abeken efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeken, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeken är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeken

Visa karta över efternamnet Abeken

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeken i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeken, så att vi kan få exakt information om alla Abeken som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeken efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeken efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeken är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeken i världen

 1. Tyskland Tyskland (13)
 2. Kazakstan Kazakstan (4)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeken runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeken efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeken är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeken är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abeken genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abeken. Detta beror på att efternamnet Abeken ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abeken när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abeken.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abeken har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abeken som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abeken kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abeken ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abeken eller något av de liknande efternamnen till Abeken kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abeken har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abeken, men med en gemensam rot.

 1. Abegon
 2. Abejon
 3. Abakyn
 4. Abeijon
 5. Abigon
 6. Abson
 7. Avejan
 8. Abeykoon
 9. Avezon
 10. Abjean
 11. Abuzan
 12. Abazan
 13. Abozan
 14. Aveson
 15. Abaijon
 16. Abajian
 17. Affeking
 18. Afghan
 19. Apchon
 20. Apking
 21. Avakian
 22. Avakyan
 23. Avesani
 24. Avison
 25. Avegno
 26. Avgan
 27. Abasyan
 28. Abajyan
 29. Abazyan
 30. Apikyan
 31. Afgan
 32. Abechian
 33. Afgoun
 34. Aubeyzon
 35. Avijn
 36. Abbison
 37. Avieson
 38. Abesamis
 39. Abignente
 40. Abizanda