Efternamn AbasyanAtt veta mer om Abasyan efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abasyan ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abasyan.

Abasyan efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abasyan, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abasyan är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abasyan

Visa karta över efternamnet Abasyan

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abasyan i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abasyan, så att vi kan få exakt information om alla Abasyan som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abasyan efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abasyan efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abasyan är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abasyan i världen

 1. Armenien Armenien (266)
 2. Ryssland Ryssland (130)
 3. Förenta staterna Förenta staterna (20)
 4. Georgien Georgien (5)
 5. Libanon Libanon (1)
 6. Uzbekistan Uzbekistan (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abasyan runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abasyan efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abasyan är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abasyan är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abasyan. Detta beror på att efternamnet Abasyan ofta har genomgått mutationer.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abasyan kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abasyan ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abasyan eller något av de liknande efternamnen till Abasyan kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abasyan har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abasyan, men med en gemensam rot.

 1. Abajyan
 2. Abazyan
 3. Abajian
 4. Avagyan
 5. Avakyan
 6. Abbasian
 7. Abazan
 8. Abakyn
 9. Abaijon
 10. Abson
 11. Avakian
 12. Ayvazyan
 13. Aivazyan
 14. Apikyan
 15. Avoscan
 16. Abjean
 17. Abuzan
 18. Abozan
 19. Abegon
 20. Abeijon
 21. Abejon
 22. Abeken
 23. Abigon
 24. Abushanab
 25. Afghan
 26. Aivazian
 27. Aposhian
 28. Aubusson
 29. Avejan
 30. Avesani
 31. Avison
 32. Ayvazian
 33. Abagnale
 34. Avgan
 35. Abagnara
 36. Abusnina
 37. Avagimyan
 38. Afsana
 39. Abbasciano
 40. Afgan