Efternamn Abazan



Att veta mer om Abazan efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abazan ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abazan.

Abazan efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abazan, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abazan är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abazan

Visa karta över efternamnet Abazan

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abazan i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abazan, så att vi kan få exakt information om alla Abazan som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abazan efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abazan efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abazan är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abazan i världen

 1. Mexiko Mexiko (135)
 2. Förenta staterna Förenta staterna (26)
 3. Niger Niger (4)
 4. Filippinerna Filippinerna (2)
 5. Tyskland Tyskland (1)
 6. Ryssland Ryssland (1)
 7. Turkiet Turkiet (1)
 8. Ukraina Ukraina (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abazan runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abazan efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abazan är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abazan är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abazan genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abazan. Detta beror på att efternamnet Abazan ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abazan när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abazan.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abazan har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abazan som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abazan kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abazan ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abazan eller något av de liknande efternamnen till Abazan kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abazan har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abazan, men med en gemensam rot.

 1. Abazyan
 2. Abuzan
 3. Abozan
 4. Abajian
 5. Abasyan
 6. Abajyan
 7. Abjean
 8. Abakyn
 9. Abaijon
 10. Abegon
 11. Abejon
 12. Abeken
 13. Abigon
 14. Abizanda
 15. Abson
 16. Afghan
 17. Aivazian
 18. Avagyan
 19. Avakian
 20. Avakyan
 21. Avejan
 22. Ayvazian
 23. Ayvazyan
 24. Avgan
 25. Aivazyan
 26. Abbasian
 27. Avezon
 28. Afgan
 29. Abeijon
 30. Afghani
 31. Apchon
 32. Avesani
 33. Avezzano
 34. Avison
 35. Avizanda
 36. Abagnale
 37. Abagnara
 38. Apikyan
 39. Afsana
 40. Afgani