Efternamn AbellanasAtt veta mer om Abellanas efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abellanas ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abellanas.

Abellanas efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abellanas, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abellanas är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abellanas

Visa karta över efternamnet Abellanas

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abellanas i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abellanas, så att vi kan få exakt information om alla Abellanas som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abellanas efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abellanas efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abellanas är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abellanas i världen

 1. Spanien Spanien (106)
 2. Frankrike Frankrike (11)
 3. Belgien Belgien (1)
 4. Kroatien Kroatien (1)
 5. Förenta staterna Förenta staterna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abellanas runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abellanas efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abellanas är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abellanas är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abellanas genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abellanas. Detta beror på att efternamnet Abellanas ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abellanas när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abellanas.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abellanas kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abellanas ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abellanas eller något av de liknande efternamnen till Abellanas kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abellanas har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abellanas, men med en gemensam rot.

 1. Abellana
 2. Avellanas
 3. Abellan
 4. Abellanet
 5. Avellana
 6. Avellanal
 7. Apellanis
 8. Abelan
 9. Abellam
 10. Abellaneda
 11. Abellon
 12. Abelman
 13. Apellaniz
 14. Avellan
 15. Avellanada
 16. Avellaned
 17. Avellanedas
 18. Avellanet
 19. Avellani
 20. Avellano
 21. Avellanosa
 22. Abelina
 23. Abelyan
 24. Ablana
 25. Apelhans
 26. Abelenda
 27. Abelin
 28. Abeline
 29. Abeling
 30. Abelino
 31. Abeln
 32. Abelon
 33. Abelyn
 34. Abillon
 35. Ablan
 36. Ablanc
 37. Abland
 38. Ablang
 39. Abolina
 40. Abolins