Efternamn AbbouniAtt veta mer om Abbouni efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abbouni ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abbouni.

Abbouni efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abbouni, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abbouni är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abbouni

Visa karta över efternamnet Abbouni

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abbouni i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abbouni, så att vi kan få exakt information om alla Abbouni som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abbouni efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abbouni efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abbouni är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abbouni i världen

 1. Algeriet Algeriet (946)
 2. Frankrike Frankrike (1)
 3. Peru Peru (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abbouni runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abbouni efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abbouni är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abbouni är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abbouni genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abbouni. Detta beror på att efternamnet Abbouni ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abbouni när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abbouni.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abbouni kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abbouni ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abbouni eller något av de liknande efternamnen till Abbouni kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abbouni har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abbouni, men med en gemensam rot.

 1. Abboni
 2. Abbon
 3. Abouna
 4. Abbona
 5. Abani
 6. Abbaino
 7. Abban
 8. Abben
 9. Abbene
 10. Abion
 11. Aboin
 12. Abon
 13. Abona
 14. Aboyne
 15. Aubani
 16. Auboin
 17. Aubon
 18. Aubone
 19. Abeni
 20. Abonia
 21. Aupuni
 22. Abonyi
 23. Abbane
 24. Aban
 25. Abano
 26. Abbama
 27. Abbema
 28. Aben
 29. Abene
 30. Abenia
 31. Abian
 32. Abin
 33. Abinia
 34. Abinio
 35. Abino
 36. Abinou
 37. Aboim
 38. Abomo
 39. Abuan
 40. Abuin