Efternamn AbboniAtt veta mer om Abboni efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abboni ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abboni.

Abboni efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abboni, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abboni är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abboni

Visa karta över efternamnet Abboni

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abboni i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abboni, så att vi kan få exakt information om alla Abboni som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abboni efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abboni efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abboni är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abboni i världen

 1. Italien Italien (2)
 2. England England (1)
 3. Förenta staterna Förenta staterna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abboni runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abboni efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abboni är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abboni är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abboni genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abboni när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abboni.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abboni kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abboni ha uppstått, som vi kan se.

 1. Abbon
 2. Abbona
 3. Abbouni
 4. Abani
 5. Abban
 6. Abben
 7. Abbene
 8. Abion
 9. Abon
 10. Abona
 11. Aubani
 12. Aubon
 13. Aubone
 14. Abeni
 15. Abonia
 16. Abonyi
 17. Abbane
 18. Aban
 19. Abano
 20. Abbaino
 21. Abbama
 22. Abbema
 23. Aben
 24. Abene
 25. Abenia
 26. Abian
 27. Abin
 28. Abinia
 29. Abinio
 30. Abino
 31. Aboim
 32. Aboin
 33. Abomo
 34. Aboyne
 35. Abuan
 36. Abuin
 37. Affani
 38. Apon
 39. Apone
 40. Auban