Efternamn AbellsAtt veta mer om Abells efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abells ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abells.

Abells efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abells, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abells är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abells

Visa karta över efternamnet Abells

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abells i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abells, så att vi kan få exakt information om alla Abells som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abells efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abells efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abells är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abells i världen

 1. Kanada Kanada (67)
 2. Förenta staterna Förenta staterna (15)
 3. Israel Israel (1)
 4. Filippinerna Filippinerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abells runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abells efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abells är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abells är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abells genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abells. Detta beror på att efternamnet Abells ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abells när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abells.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abells har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abells som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abells kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abells ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abells eller något av de liknande efternamnen till Abells kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abells har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abells, men med en gemensam rot.

 1. Abeels
 2. Abelas
 3. Abeles
 4. Abellas
 5. Abelos
 6. Abels
 7. Abalos
 8. Abiles
 9. Abillas
 10. Abilles
 11. Ables
 12. Abilis
 13. Abellás
 14. Abelsen
 15. Abelson
 16. Abilez
 17. Ablog
 18. Appels
 19. Apples
 20. Avalas
 21. Avalis
 22. Avalos
 23. Avilas
 24. Aviles
 25. Abeliuk
 26. Apollus
 27. Avbelj
 28. Abbeloos
 29. Ablak
 30. Avlis
 31. Abalasei
 32. Ablaza
 33. Avaloz
 34. Avilez
 35. Avilés
 36. Abalaki
 37. Ablack
 38. Abhelakh
 39. Abilski
 40. Apelski