Efternamn AbajosAtt veta mer om Abajos efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abajos ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abajos.

Abajos efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abajos, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abajos är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abajos

Visa karta över efternamnet Abajos

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abajos i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abajos, så att vi kan få exakt information om alla Abajos som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abajos efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abajos efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abajos är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abajos i världen

 1. Spanien Spanien (8)
 2. Kuwait Kuwait (1)
 3. Mexiko Mexiko (1)
 4. Filippinerna Filippinerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abajos runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abajos efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abajos är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abajos är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abajos genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abajos när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abajos.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abajos kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abajos ha uppstått, som vi kan se.

 1. Abacos
 2. Abajas
 3. Abujas
 4. Abacus
 5. Abazis
 6. Abejez
 7. Abjij
 8. Abazaj
 9. Abazoska
 10. Abacuc
 11. Abecasis
 12. Abkik
 13. Abzac
 14. Afazaz
 15. Aubijoux
 16. Abu gosh
 17. Aboujokh
 18. Abczak
 19. Afakasi
 20. Abecassis
 21. Abisogun
 22. Abougoush
 23. Avsec
 24. Avgust
 25. Abghouch
 26. Abechuco
 27. Abu-jazar
 28. Apozaga
 29. Avgousti
 30. Abu jazar
 31. Abkhazava
 32. Abu khousa
 33. Abu kwik
 34. Abu saqr
 35. Apecech
 36. Afashagov
 37. Abo kasem
 38. Apeseche
 39. Apushkin
 40. Apeceche