Efternamn AbeitiaAtt veta mer om Abeitia efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeitia ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeitia.

Abeitia efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeitia, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeitia är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeitia

Visa karta över efternamnet Abeitia

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeitia i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeitia, så att vi kan få exakt information om alla Abeitia som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeitia efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeitia efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeitia är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeitia i världen

 1. Mexiko Mexiko (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeitia runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeitia efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeitia är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeitia är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abeitia genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abeitia. Detta beror på att efternamnet Abeitia ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abeitia när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abeitia.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abeitia kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abeitia ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abeitia eller något av de liknande efternamnen till Abeitia kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abeitia har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abeitia, men med en gemensam rot.

 1. Abeita
 2. Abeitua
 3. Abeytia
 4. Abitia
 5. Abaitua
 6. Abeeta
 7. Abeidi
 8. Abeti
 9. Abeyta
 10. Abeytua
 11. Apoitia
 12. Avitia
 13. Aboita
 14. Abeit
 15. Abaidia
 16. Abadia
 17. Abaida
 18. Abaito
 19. Abata
 20. Abati
 21. Abbati
 22. Abbiati
 23. Abbitt
 24. Abedi
 25. Abeid
 26. Abet
 27. Abete
 28. Abiati
 29. Abida
 30. Abidi
 31. Abieta
 32. Abito
 33. Abuta
 34. Ahbiti
 35. Apeta
 36. Apoita
 37. Apaita
 38. Apatia
 39. Aveta
 40. Avitua