Efternamn AbeitAtt veta mer om Abeit efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeit ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeit.

Abeit efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeit, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeit är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeit

Visa karta över efternamnet Abeit

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeit i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeit, så att vi kan få exakt information om alla Abeit som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeit efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeit efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeit är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeit i världen

 1. Uganda Uganda (14)
 2. Förenta staterna Förenta staterna (2)
 3. Mauretanien Mauretanien (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeit runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeit efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeit är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeit är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abeit genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abeit. Detta beror på att efternamnet Abeit ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abeit när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abeit.

Att avgöra om efternamnet Abeit eller något av de liknande efternamnen till Abeit kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abeit har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abeit, men med en gemensam rot.

 1. Abeid
 2. Abeita
 3. Abet
 4. Abait
 5. Abit
 6. Abaid
 7. Abaito
 8. Abat
 9. Abbett
 10. Abbitt
 11. Abbot
 12. Abdi
 13. Abed
 14. Abedi
 15. Abeeta
 16. Abeidi
 17. Abeitua
 18. Abete
 19. Abeti
 20. Abeyta
 21. Abid
 22. Abito
 23. Abot
 24. Abott
 25. Abt
 26. Abut
 27. Avet
 28. Abeitia
 29. About
 30. Abaut
 31. Avit
 32. Abhid
 33. Abeide
 34. Abeidy
 35. Abeed
 36. Abdii
 37. Aboita
 38. Aboot
 39. Abuid
 40. Abdiu