Efternamn AbajahAtt veta mer om Abajah efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abajah ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abajah.

Abajah efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abajah, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abajah är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abajah

Visa karta över efternamnet Abajah

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abajah i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abajah, så att vi kan få exakt information om alla Abajah som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abajah efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abajah efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abajah är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abajah i världen

 1. Nigeria Nigeria (18)
 2. Kenya Kenya (3)
 3. Filippinerna Filippinerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abajah runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abajah efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abajah är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abajah är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abajah genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abajah när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abajah.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abajah har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abajah som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abajah kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abajah ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abajah eller något av de liknande efternamnen till Abajah kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abajah har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abajah, men med en gemensam rot.

 1. Abaga
 2. Abajo
 3. Abaza
 4. Abeja
 5. Abja
 6. Abuja
 7. Abaca
 8. Abaj
 9. Abija
 10. Abaka
 11. Abijay
 12. Abasa
 13. Abacho
 14. Abaco
 15. Abagiu
 16. Abaiga
 17. Abas
 18. Abasi
 19. Abaso
 20. Abass
 21. Abassi
 22. Abaz
 23. Abazi
 24. Abbas
 25. Abjo
 26. Aboza
 27. Apaza
 28. Aubach
 29. Apaka
 30. Abiaga
 31. Apaca
 32. Abasca
 33. Abasse
 34. Abisai
 35. Aabac
 36. Aabak
 37. Abich
 38. Abaqi
 39. Abac
 40. Abega