Efternamn AballeaAtt veta mer om Aballea efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Aballea ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Aballea.

Aballea efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Aballea, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Aballea är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Aballea

Visa karta över efternamnet Aballea

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Aballea i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Aballea, så att vi kan få exakt information om alla Aballea som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Aballea efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Aballea efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Aballea är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Aballea i världen

 1. Frankrike Frankrike (385)
 2. Schweiz Schweiz (1)
 3. Kina Kina (1)
 4. Indien Indien (1)
 5. Nederländerna Nederländerna (1)
 6. Filippinerna Filippinerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Aballea runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Aballea efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Aballea är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Aballea är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Aballea genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Aballea när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Aballea.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Aballea kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Aballea ha uppstått, som vi kan se.

 1. Aballe
 2. Abala
 3. Abaleo
 4. Abalia
 5. Aballay
 6. Aballi
 7. Aballo
 8. Abella
 9. Abilla
 10. Avalle
 11. Abulla
 12. Abaille
 13. Aballai
 14. Abaela
 15. Abal
 16. Abalo
 17. Abeele
 18. Abeilla
 19. Abeille
 20. Abela
 21. Abele
 22. Abell
 23. Abelli
 24. Abello
 25. Abelly
 26. Abfall
 27. Abila
 28. Abiola
 29. Abla
 30. Able
 31. Ableu
 32. Abola
 33. Abolli
 34. Abollo
 35. Abulia
 36. Afallah
 37. Avala
 38. Avalli
 39. Avella
 40. Avilla