Efternamn AbaleoAtt veta mer om Abaleo efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abaleo ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abaleo.

Abaleo efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abaleo, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abaleo är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abaleo

Visa karta över efternamnet Abaleo

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abaleo i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abaleo, så att vi kan få exakt information om alla Abaleo som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abaleo efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abaleo efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abaleo är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abaleo i världen

 1. Frankrike Frankrike (18)
 2. Italien Italien (3)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abaleo runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abaleo efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abaleo är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abaleo är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abaleo genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abaleo när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abaleo.

 1. Aballo
 2. Abalo
 3. Abal
 4. Abala
 5. Abalia
 6. Aballe
 7. Aballi
 8. Abele
 9. Abelho
 10. Abello
 11. Abelo
 12. Abilio
 13. Ablao
 14. Able
 15. Ableu
 16. Abollo
 17. Avalo
 18. Avileo
 19. Abelio
 20. Abile
 21. Ablo
 22. Abali
 23. Aballea
 24. Abolo
 25. Abley
 26. Apuleo
 27. Aballay
 28. Abeal
 29. Abeel
 30. Abeele
 31. Abel
 32. Abela
 33. Abell
 34. Abella
 35. Abelli
 36. Abelly
 37. Abelow
 38. Abely
 39. Abfall
 40. Abial