Efternamn AbansAtt veta mer om Abans efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abans ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abans.

Abans efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abans, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abans är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abans

Visa karta över efternamnet Abans

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abans i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abans, så att vi kan få exakt information om alla Abans som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abans efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abans efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abans är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abans i världen

 1. Sri Lanka Sri Lanka (365)
 2. Spanien Spanien (39)
 3. Argentina Argentina (12)
 4. Förenta staterna Förenta staterna (7)
 5. Kamerun Kamerun (2)
 6. Brasilien Brasilien (1)
 7. Nigeria Nigeria (1)
 8. Uganda Uganda (1)
 9. Sydafrika Sydafrika (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abans runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abans efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abans är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abans är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abans när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abans.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abans kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abans ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abans eller något av de liknande efternamnen till Abans kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abans har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abans, men med en gemensam rot.

 1. Abang
 2. Abbans
 3. Abens
 4. Avans
 5. Abons
 6. Abances
 7. Abanco
 8. Abango
 9. Abanses
 10. Abaunz
 11. Abing
 12. Afang
 13. Avens
 14. Avins
 15. Abeng
 16. Avang
 17. Abiang
 18. Abanzas
 19. Abainza
 20. Abancens
 21. Abaunza
 22. Abbink
 23. Abenza
 24. Abonce
 25. Abonjo
 26. Abonza
 27. Afanase
 28. Afong
 29. Afonso
 30. Apianus
 31. Apong
 32. Avance
 33. Avances
 34. Avanson
 35. Avanzas
 36. Avanzi
 37. Avanzo
 38. Aifang
 39. Abbing
 40. Apango