Efternamn AbbansAtt veta mer om Abbans efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abbans ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abbans.

Abbans efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abbans, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abbans är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abbans

Visa karta över efternamnet Abbans

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abbans i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abbans, så att vi kan få exakt information om alla Abbans som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abbans efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abbans efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abbans är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abbans i världen

 1. Indien Indien (4)
 2. Förenta staterna Förenta staterna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abbans runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abbans efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abbans är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abbans är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abbans kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abbans ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abbans eller något av de liknande efternamnen till Abbans kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abbans har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abbans, men med en gemensam rot.

 1. Abans
 2. Abang
 3. Abbink
 4. Abens
 5. Avans
 6. Abbing
 7. Abiang
 8. Abons
 9. Abances
 10. Abanco
 11. Abango
 12. Abanses
 13. Abaunz
 14. Abbinga
 15. Abing
 16. Afang
 17. Apianus
 18. Avens
 19. Avins
 20. Aifang
 21. Abeng
 22. Avang
 23. Abanzas
 24. Abainza
 25. Abancens
 26. Abaunza
 27. Abenza
 28. Abinzano
 29. Abonce
 30. Abonjo
 31. Abonza
 32. Abounasr
 33. Abounsar
 34. Afanase
 35. Affonso
 36. Afong
 37. Afonso
 38. Afounas
 39. Apong
 40. Avance