Efternamn AbaunzAtt veta mer om Abaunz efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abaunz ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abaunz.

Abaunz efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abaunz, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abaunz är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abaunz

Visa karta över efternamnet Abaunz

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abaunz i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abaunz, så att vi kan få exakt information om alla Abaunz som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abaunz efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abaunz efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abaunz är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abaunz i världen

 1. Argentina Argentina (63)
 2. Spanien Spanien (53)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abaunz runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abaunz efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abaunz är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abaunz är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abaunz genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abaunz. Detta beror på att efternamnet Abaunz ofta har genomgått mutationer.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abaunz har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abaunz som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abaunz kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abaunz ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abaunz eller något av de liknande efternamnen till Abaunz kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abaunz har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abaunz, men med en gemensam rot.

 1. Abaunza
 2. Abainza
 3. Abang
 4. Abans
 5. Abanco
 6. Abango
 7. Abbans
 8. Abbink
 9. Abens
 10. Abenza
 11. Abing
 12. Abonza
 13. Afang
 14. Avans
 15. Avanzi
 16. Avanzo
 17. Abbing
 18. Abeng
 19. Avang
 20. Abiang
 21. Abanzas
 22. Abons
 23. Avanza
 24. Abancens
 25. Abances
 26. Abanses
 27. Abbinga
 28. Abenoza
 29. Abonce
 30. Abonjo
 31. Abounasr
 32. Abounsar
 33. Afong
 34. Afounas
 35. Apong
 36. Avance
 37. Avanzas
 38. Avens
 39. Avenza
 40. Avins