Efternamn AbancesAtt veta mer om Abances efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abances ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abances.

Abances efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abances, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abances är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abances

Visa karta över efternamnet Abances

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abances i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abances, så att vi kan få exakt information om alla Abances som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abances efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abances efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abances är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abances i världen

 1. Spanien Spanien (23)
 2. Argentina Argentina (10)
 3. Brasilien Brasilien (1)
 4. Ecuador Ecuador (1)
 5. Frankrike Frankrike (1)
 6. Filippinerna Filippinerna (1)
 7. Venezuela Venezuela (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abances runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abances efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abances är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abances är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abances genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abances. Detta beror på att efternamnet Abances ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abances när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abances.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abances kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abances ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abances eller något av de liknande efternamnen till Abances kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abances har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abances, men med en gemensam rot.

 1. Abancens
 2. Abanses
 3. Avances
 4. Abanco
 5. Abans
 6. Abonce
 7. Avance
 8. Abanzas
 9. Abang
 10. Abango
 11. Abbans
 12. Abens
 13. Abinger
 14. Avancena
 15. Avans
 16. Avanzas
 17. Avennes
 18. Abencio
 19. Abaynesh
 20. Abons
 21. Abainza
 22. Abancourt
 23. Abaunz
 24. Abaunza
 25. Abenoja
 26. Abenoza
 27. Abenza
 28. Abing
 29. Abonjo
 30. Abonza
 31. Afanase
 32. Afang
 33. Aibangbee
 34. Apianus
 35. Aponcio
 36. Avancini
 37. Avanson
 38. Avanzi
 39. Avanzo
 40. Avens