Efternamn AbedropAtt veta mer om Abedrop efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abedrop ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abedrop.

Abedrop efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abedrop, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abedrop är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abedrop

Visa karta över efternamnet Abedrop

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abedrop i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abedrop, så att vi kan få exakt information om alla Abedrop som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abedrop efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abedrop efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abedrop är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abedrop i världen

 1. Mexiko Mexiko (63)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abedrop runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abedrop efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abedrop är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abedrop är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abedrop. Detta beror på att efternamnet Abedrop ofta har genomgått mutationer.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abedrop kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abedrop ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abedrop eller något av de liknande efternamnen till Abedrop kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abedrop har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abedrop, men med en gemensam rot.

 1. Abdirov
 2. Abedravo
 3. Abidri
 4. Abadir
 5. Abdorf
 6. Abdur
 7. Abedrabbo
 8. Abidar
 9. Apetrei
 10. Apetri
 11. Abderson
 12. Abdraev
 13. Abadier
 14. Apetor
 15. Abader
 16. Aboudrar
 17. Abdoral
 18. Abietar
 19. Apetroaei
 20. Apetroaie
 21. Apter
 22. Apthorp
 23. Aubeterre
 24. Avetar
 25. Abdraimov
 26. Abderraouf
 27. Abderzak
 28. Abthorpe
 29. Abbadir
 30. Avtar
 31. Abdraeva
 32. Abu tir
 33. Abed rabbo
 34. Abu draaz
 35. Abd rabo
 36. Abdraman
 37. Abderhim
 38. Abitrabi
 39. Abatorab
 40. Abderrahim