Efternamn AbdorfAtt veta mer om Abdorf efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abdorf ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abdorf.

Abdorf efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abdorf, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abdorf är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abdorf

Visa karta över efternamnet Abdorf

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abdorf i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abdorf, så att vi kan få exakt information om alla Abdorf som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abdorf efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abdorf efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abdorf är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abdorf i världen

 1. Tyskland Tyskland (30)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abdorf runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abdorf efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abdorf är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abdorf är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abdorf kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abdorf ha uppstått, som vi kan se.

 1. Abdur
 2. Abdoral
 3. Abadir
 4. Abidar
 5. Abdirov
 6. Abidri
 7. Abader
 8. Apetri
 9. Apter
 10. Apthorp
 11. Abderzak
 12. Abthorpe
 13. Abbadir
 14. Avtar
 15. Abderson
 16. Abdraev
 17. Abd rabo
 18. Abedrop
 19. Abderhim
 20. Abatorab
 21. Abadier
 22. Apetor
 23. Abietar
 24. Apetrei
 25. Avetar
 26. Abdouraman
 27. Abderahim
 28. Abderraouf
 29. Abderrafie
 30. Abderrafik
 31. Avatar
 32. Abderezak
 33. Abderrafia
 34. Abderazak
 35. Abdraeva
 36. Abu tir
 37. Abdraman
 38. Abitrabi
 39. Apitara
 40. Abderazek