Efternamn AbeidallaAtt veta mer om Abeidalla efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeidalla ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeidalla.

Abeidalla efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeidalla, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeidalla är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeidalla

Visa karta över efternamnet Abeidalla

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeidalla i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeidalla, så att vi kan få exakt information om alla Abeidalla som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeidalla efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeidalla efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeidalla är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeidalla i världen

 1. Mauretanien Mauretanien (2671)
 2. Senegal Senegal (1)
 3. Förenta staterna Förenta staterna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeidalla runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeidalla efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeidalla är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeidalla är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abeidalla när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abeidalla.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abeidalla kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abeidalla ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abeidalla eller något av de liknande efternamnen till Abeidalla kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abeidalla har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abeidalla, men med en gemensam rot.

 1. Abeidella
 2. Abeidallah
 3. Abdalla
 4. Abadilla
 5. Abdala
 6. Abdallah
 7. Abdella
 8. Abdilla
 9. Abdulla
 10. Abedillo
 11. Abidal
 12. Abdall
 13. Abidali
 14. Abidaly
 15. Abdylla
 16. Abidelli
 17. Abadal
 18. Abadalalh
 19. Abd-allah
 20. Abdali
 21. Abdallahi
 22. Abdela
 23. Abdellah
 24. Abdelli
 25. Abdill
 26. Abdillah
 27. Abdille
 28. Abdola
 29. Abdula
 30. Abdullah
 31. Abdulle
 32. Abedul
 33. Avedillo
 34. Abdollah
 35. Abdalah
 36. Abdaly
 37. Abduallah
 38. Abd allah
 39. Abdal
 40. Abdullha