Efternamn AbeidallahAtt veta mer om Abeidallah efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abeidallah ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abeidallah.

Abeidallah efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abeidallah, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abeidallah är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abeidallah

Visa karta över efternamnet Abeidallah

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abeidallah i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abeidallah, så att vi kan få exakt information om alla Abeidallah som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abeidallah efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abeidallah efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abeidallah är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abeidallah i världen

 1. Mauretanien Mauretanien (1054)
 2. Algeriet Algeriet (301)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abeidallah runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abeidallah efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abeidallah är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abeidallah är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abeidallah genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abeidallah. Detta beror på att efternamnet Abeidallah ofta har genomgått mutationer.

Inte alla efternamn som liknar efternamnet Abeidallah har något att göra med det. Ibland är det möjligt att hitta liknande efternamn till Abeidallah som har en annan ursprung och betydelse.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abeidallah kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abeidallah ha uppstått, som vi kan se.

 1. Abeidalla
 2. Abdallah
 3. Abeidella
 4. Abd-allah
 5. Abdalla
 6. Abdallahi
 7. Abdellah
 8. Abdillah
 9. Abdullah
 10. Abdollah
 11. Abdalah
 12. Abduallah
 13. Abd allah
 14. Abdalaah
 15. Abdeallah
 16. Abadalalh
 17. Abadilla
 18. Abdala
 19. Abdalahe
 20. Abdalahi
 21. Abdelah
 22. Abdelilah
 23. Abdella
 24. Abdellahi
 25. Abdilla
 26. Abdillahi
 27. Abdollahi
 28. Abdulah
 29. Abdulla
 30. Abdullahi
 31. Abdullahu
 32. Abedillo
 33. Abdelelah
 34. Abdelillah
 35. Aabdullah
 36. Abidal
 37. Abdoullah
 38. Abdall
 39. Abidali
 40. Abidaly