Efternamn AbenspergAtt veta mer om Abensperg efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abensperg ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abensperg.

Abensperg efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abensperg, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abensperg är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abensperg

Visa karta över efternamnet Abensperg

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abensperg i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abensperg, så att vi kan få exakt information om alla Abensperg som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abensperg efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abensperg efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abensperg är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abensperg i världen

 1. Österrike Österrike (1)
 2. Spanien Spanien (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abensperg runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abensperg efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abensperg är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abensperg är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abensperg genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abensperg. Detta beror på att efternamnet Abensperg ofta har genomgått mutationer.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abensperg kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abensperg ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abensperg eller något av de liknande efternamnen till Abensperg kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abensperg har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abensperg, men med en gemensam rot.

 1. Abenezer
 2. Abensur
 3. Abanses
 4. Abenojar
 5. Abens
 6. Abinger
 7. Abeng
 8. Abancens
 9. Abances
 10. Abancourt
 11. Abang
 12. Abanqueiro
 13. Abans
 14. Abengoza
 15. Abengozar
 16. Abenoja
 17. Abenoza
 18. Abenza
 19. Abing
 20. Abonce
 21. Abounsar
 22. Avennes
 23. Avens
 24. Avenson
 25. Avinger
 26. Abeniacar
 27. Apenkro
 28. Abencio
 29. Abunaseef
 30. Afonseca
 31. Abu nasser
 32. Abons
 33. Afonse
 34. Abinazar
 35. Abanco
 36. Abango
 37. Abbans
 38. Abengochea
 39. Abingdon
 40. Abington