Efternamn AbadenAtt veta mer om Abaden efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abaden ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abaden.

Abaden efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abaden, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abaden är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abaden

Visa karta över efternamnet Abaden

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abaden i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abaden, så att vi kan få exakt information om alla Abaden som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abaden efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abaden efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abaden är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abaden i världen

 1. Bangladesh Bangladesh (361)
 2. Indien Indien (24)
 3. Pakistan Pakistan (2)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abaden runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abaden efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abaden är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abaden är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abaden genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abaden när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abaden.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abaden kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abaden ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abaden eller något av de liknande efternamnen till Abaden kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abaden har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abaden, men med en gemensam rot.

 1. Abadin
 2. Abden
 3. Abuden
 4. Abiden
 5. Abadam
 6. Abdeen
 7. Abdena
 8. Abdin
 9. Abdon
 10. Abedin
 11. Abidin
 12. Abdan
 13. Abadiano
 14. Abdenbi
 15. Abdoun
 16. Abidine
 17. Abiodun
 18. Abutin
 19. Apadam
 20. Avadani
 21. Avedon
 22. Abdona
 23. Aputen
 24. Abitan
 25. Abdenur
 26. Abadonio
 27. Abbedin
 28. Abedini
 29. Abtan
 30. Abdony
 31. Abdane
 32. Abtin
 33. Abdine
 34. Abatini
 35. Abadinas
 36. Abutan
 37. Abdom
 38. Abdinga
 39. Abdoune
 40. Abdouni