Efternamn AbbedinAtt veta mer om Abbedin efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abbedin ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abbedin.

Abbedin efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abbedin, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abbedin är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abbedin

Visa karta över efternamnet Abbedin

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abbedin i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abbedin, så att vi kan få exakt information om alla Abbedin som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abbedin efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abbedin efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abbedin är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abbedin i världen

 1. Indien Indien (287)
 2. Dominica Dominica (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abbedin runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abbedin efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abbedin är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abbedin är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abbedin när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abbedin.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abbedin kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abbedin ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abbedin eller något av de liknande efternamnen till Abbedin kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abbedin har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abbedin, men med en gemensam rot.

 1. Abedin
 2. Abadin
 3. Abdin
 4. Abidin
 5. Abedini
 6. Abaden
 7. Abdeen
 8. Abden
 9. Abdon
 10. Abidine
 11. Abiodun
 12. Abutin
 13. Avedian
 14. Avedon
 15. Abetini
 16. Abuden
 17. Abdan
 18. Abedinaj
 19. Abtin
 20. Abdine
 21. Abiden
 22. Abbatini
 23. Abadam
 24. Abadiano
 25. Abdena
 26. Abdenbi
 27. Abdinga
 28. Abdoun
 29. Abdona
 30. Abitan
 31. Abittan
 32. Abdenur
 33. Abdinov
 34. Abiodoun
 35. Abeidna
 36. Aviydan
 37. Abtan
 38. Abdony
 39. Abdane
 40. Abatini