Efternamn AbedanckAtt veta mer om Abedanck efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abedanck ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abedanck.

Abedanck efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abedanck, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abedanck är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abedanck

Visa karta över efternamnet Abedanck

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abedanck i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abedanck, så att vi kan få exakt information om alla Abedanck som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abedanck efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abedanck efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abedanck är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abedanck i världen

 1. Venezuela Venezuela (21)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abedanck runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abedanck efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abedanck är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abedanck är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abedanck genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det är vanligt att hitta liknande efternamn som Abedanck. Detta beror på att efternamnet Abedanck ofta har genomgått mutationer.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abedanck när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abedanck.

Att avgöra om efternamnet Abedanck eller något av de liknande efternamnen till Abedanck kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abedanck har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abedanck, men med en gemensam rot.

 1. Abedin
 2. Abedini
 3. Abdan
 4. Abedinaj
 5. Abdane
 6. Abdanur
 7. Abadam
 8. Abaden
 9. Abadiano
 10. Abadin
 11. Abden
 12. Abdena
 13. Abdenbi
 14. Abdin
 15. Abdinga
 16. Abdon
 17. Abidin
 18. Abidine
 19. Avadanei
 20. Avadani
 21. Avedian
 22. Avedon
 23. Abdona
 24. Abitan
 25. Abdenur
 26. Abadonio
 27. Abetini
 28. Abuden
 29. Abednego
 30. Abdinov
 31. Abeidna
 32. Abbedin
 33. Abtan
 34. Abdony
 35. Abdine
 36. Abaitanci
 37. Abadinas
 38. Abutan
 39. Abiden
 40. Avadanii