Efternamn AbdenaAtt veta mer om Abdena efternamn är att veta mer om personer som med stor sannolikhet har samma ursprung och förfäder. Detta är anledningen till att efternamnet Abdena ofta är vanligare i vissa länder i världen än i andra. På den här sidan kan du ta reda på i vilka länder i världen det finns flest personer med efternamnet Abdena.

Abdena efternamn i världen

.

Globaliseringen är ett fenomen som har lett till att efternamn sprids mycket längre bort från det land där de har sitt ursprung, så att vi kan hitta asiatiska efternamn i Europa eller amerikanska efternamn i Oceanien. Detsamma gäller Abdena, som är ett efternamn som är stolt representerat nästan överallt i världen. På samma sätt finns det länder där antalet personer med efternamnet Abdena är högre än i övriga länder.

Kartan över efternamnet Abdena

Visa karta över efternamnet Abdena

Möjligheten att på en världskarta ta reda på vilka länder som har flest Abdena i världen är till stor hjälp. Genom att placera oss på världskartan över ett visst land kan vi se exakt hur många personer som bär efternamnet Abdena, så att vi kan få exakt information om alla Abdena som finns i det landet. Allt detta hjälper oss också att förstå inte bara varifrån Abdena efternamn kommer, utan också hur de personer vars ursprung är en del av familjen med Abdena efternamn har flyttat och förflyttat sig. På samma sätt kan vi se i vilka länder de har slagit rot och utvecklats, och om Abdena är vårt efternamn är det därför attraktivt att veta till vilka andra delar av världen det är möjligt att en av våra förfäder en gång vandrade.

Länder med flest Abdena i världen

 1. Mauretanien Mauretanien (44)
 2. Filippinerna Filippinerna (1)

Om du tittar noga, så presenterar vi på den här webbplatsen allt som är viktigt för att du ska få aktuell information om vilka länder som har flest Abdena runt om i världen. Det är också möjligt att se dem på ett mycket grafiskt sätt på vår karta, där de länder som har det högsta antalet personer med Abdena efternamn kan ses i en starkare ton. På så sätt kan du med en enkel blick enkelt hitta de länder där Abdena är det vanligaste efternamnet och i vilka länder Abdena är ett ovanligt eller obefintligt efternamn.

Med tiden har efternamnet Abdena genomgått vissa förändringar i sin stavning eller uttal.

Det faktum att det inte fanns en enhetlig stavning för efternamnet Abdena när de första efternamnen bildades gör att vi kan hitta många efternamn liknande Abdena.

Fel vid skrivning, frivilliga ändringar av bärarna, anpassningar av språkliga skäl... Det finns många skäl till varför efternamnet Abdena kan ha genomgått förändringar eller anpassningar, och från dessa anpassningar kan liknande efternamn till Abdena ha uppstått, som vi kan se.

Att avgöra om efternamnet Abdena eller något av de liknande efternamnen till Abdena kom först är inte alltid enkelt. Det finns många skäl som kan ha lett till att efternamnet Abdena har skrivits eller uttalats på ett annat sätt, vilket ger upphov till ett nytt, annorlunda efternamn Abdena, men med en gemensam rot.

 1. Abden
 2. Abdona
 3. Abaden
 4. Abdeen
 5. Abdenbi
 6. Abdin
 7. Abdinga
 8. Abdon
 9. Abdenaji
 10. Abdenabi
 11. Abdenur
 12. Abuden
 13. Abdan
 14. Abdony
 15. Abdane
 16. Abdine
 17. Abiden
 18. Abadin
 19. Abdoun
 20. Abdoune
 21. Abdouni
 22. Abedin
 23. Abidin
 24. Abidine
 25. Abdenour
 26. Abdennaim
 27. Abdenacer
 28. Abdennabi
 29. Abdennaji
 30. Abdinov
 31. Abdinova
 32. Abeidna
 33. Abedini
 34. Abtan
 35. Abedinaj
 36. Abtin
 37. Abdenebi
 38. Abadinas
 39. Abdanur
 40. Aftene